Kontakt + Ochrana osobných údajov

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  TRNAVA – MODRANKA

Pútnická 4, 917 05 Trnava

E-mail: farnost.modranka@abu.sk (Mailová adresa je dočasne mimo prevádzky!)

Tel. číslo:  033 / 5543 052

fb

 

Kňazi vo farnosti

Vdp. ICLic. Peter Škultéty, farár – správca farnosti

Vdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD., dekan (v súrnom prípade volať na mobil: 0903 777 902)

 

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, email: dpo@kbs.sk, https://gdpr.kbs.sk 

Na uvedenej stránke sa nachádza dokument “Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike”.

 

 

Mapa