Farské oznamy

02.08.2020 –  18. NEDEĽA CEZ ROK 

 

Pondelok 03.08.  

18:00

 

Utorok 04.08.

 

 

18:00

 

 

Streda 05.08. 

 

 

 

 

07:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok06.08.

 

 

18:00

 

 

 

Sviatok Premenenia Pána

 

 

 

 

 

Piatok 07.08.

 

07:30

18:00

 

 

 

Sobota 08.08.

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa 09.08.

 

 

 

07:30 (prednostne pre seniorov)

09:00

10:30 

 

 

19. NEDEĽA CEZ ROK  

 

 

  • Litánie. V nedeľu o 14:30 hod.
  • Na farskej internetovej stránke modranka.fara.sk sú dve nové ikonky. Jedna s názvom KORONAVÍRUS je určená na lepšiu informovanosť a duchovnú formáciu v čase korona-krízy. Druhá s názvom TABUĽKY NA ZÁPIS DO MODLITEBNÝCH SLUŽIEB na zapisovanie do modlitebných služieb. V tomto týždni pokračujeme v modlitebnom bdení od piatku 8:00 do soboty 8:00 hod.
  • Zrušenie dišpenzu ohľadom účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Účasť na nedeľných sv. omšiach a v prikázané sviatky je opäť povinná. Ale naďalej zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu prekážku: veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, a pod.
  • Informácia ohľadom podávania sv. prijímania. Sväté prijímanie sa zatiaľ podáva do rúk. Je však možné podať ho aj do úst, a to v prípadoch, ak máme problém prijať ho do rúk. Naďalej budeme podávať sv. prijímanie do rúk tak, že pôjdeme po laviciach dozadu kostola a cestou naspäť budem dávať prijímanie do úst. Dôvody prijať sv. prijímanie  do úst môžu byť fyzické (napr. chvenie rúk, nutnosť opierať sa, slabozrakosť, atď.), tiež  psychologické, aj duchovné.
  • Prvopiatkový týždeň. Vysluhovanie sv. spovede bude v čase, ako je zaužívané, návšteva chorých bude na požiadanie.
  • Poďakovanie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o upratanie farskej budovy a prípravu ubytovania pre nového vdp. pána farára.
  • Poďakovanie. Ďalšie poďakovanie je pre členov ružencového bratstva, ktorí zabezpečili a finančne podporili výrobu nových molitanových eped do všetkých lavíc v kostole.
  • Porciunkulové odpustky. V nedeľu, 2. augusta, možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. porciunkuly. Podmienky na získanie odpustkov sú: návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery, ďalej svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.