Farské oznamy

16.02.2020 – 6. nedeľa v Cezročnom období 

 

Pondelok 17.02.  

17:30

 

Utorok 18.02.

 

07:30

17:30

 

Streda 19.02. 

 

 

 

 

17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok 20.02.

 

 

17:30

 

 

 

 

 

 

 

Piatok  21.02.

 

17:30

 

 

 

 
Sobota 22.02.

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

Katedra sv. Petra, apoštola

 

 

 

 

Nedeľa 23.02.

 

 

07:30

 

10:30

 

7. NEDEĽA CEZ ROK

 

 

 

 
  • Litánie spojené s poklonou Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. V nedeľu o 14:30 hod.
  • Reorganizácia ružencového bratstva – posledná možnosť prihlásiť sa do ružencového bratstva. Každý veriaci, ktorý by chcel aj naďalej patriť, resp. vstúpiť do RB, nech si zoberie prihlášku vzadu na stolíku a vyplnenú vloží do krabice. Posledný termín odovzdania prihlášky je piatok 21. februára.
  • Futbalový zápas v telocvični. Počas jarných prázdnin máme možnosť zahrať si futbal v telocvični v areáli ŠK Modranka. Telocvičňu máme k dispozícii v utorok 18.2. v čase od 10:00 do 12:00 hod.
  • Manželské rekolekcie. Víkendový program pre manželské páry sa uskutoční od 27. do 29. marca v Melčiciach – Lieskovom pri Trenčíne. Kontakt je na plagáte na výveske.