Farské oznamy

20.10.2019 – 29. nedeľa cez rok

 

Pondelok21.10. 18:00
Utorok 22.10.

 

18:00

 

 

 

Streda 23.10.

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok 24.10.

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

Piatok  25.10.

 

18:00

 

 

 

 
Sobota 26.10.

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa 27.10.

 

 

07:30

 

10:30

 

30. NEDEĽA CEZ ROK

 

 

 

 
  • Litánie. V nedeľu o 14:30 hod.
  • Október – mesiac ruženca. V tomto mesiaci zvlášť povzbudzujeme k spoločnej modlitbe sv. ruženca pred sv. omšou i v rodinách.
  • Misijná nedeľa. Nedeľa 20.10. je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Uskutoční sa dnes 20. októbra o 15:00 hod. v kostole.
  • Originálne manželské rekolekcie. Víkendový program pre manželské páry sa uskutoční v kláštore sestier františkánok v Melčiciach – Lieskovom (pri Trenčíne) od 8. do 10. 11. 2019. Plagát je na výveske.
  • Sv. omša so zameraním na pastoráciu detí. Bude bývať raz za mesiac, posledný piatok v mesiaci. Najbližšie už na budúci piatok 25.10. o 18:00 hod. Predtým bude ruženec detí od 17:30 hod. Stretnutie detí v kostole je o 17:20 hod.
  • Informácie k 1. sv. prijímaniu. Sú  na stránke farnosti: modranka.fara.sk
  • Zmena letného času. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu končí letný čas. Čas na hodinách sa posúva o jednu hodinu dozadu.