Farské oznamy

08.12.2019 – 2. adventná nedeľa

 

Pondelok09.12. 07:30

17:30

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok
Utorok 10.12.

 

06:00

 

roráty

 

Streda 11.12.

 

 

 

 

06:00

 

 

 

 

roráty

 

 

 

Štvrtok 12.12.

 

 

06:00

 

 

roráty

 

 

 

 

Piatok  13.12.

 

06:00

 

roráty

 

 
Sobota 14.12.

 

 

 

 

 

06:00

 

 

 

 

 

roráty

 

 

 

 

Nedeľa 15.12.

 

 

07:30

 

10:30

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

 

 
 • Litánie spojené s poklonou Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. V nedeľu o 14:30 hod.
 • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je preložená z nedele na pondelok. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše sú o 07:30 a 17:30 hod.
 • Zimné kántrové dni. Sú v stredu, piatok a sobotu. Úmysel: za duchovnú obnovu rodín.
 • Milodar na kostol. Dostali sme milodar na kostol 2 x 50,- eur. Dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Zbierka pre potreby katolíckej charity. Konala sa 1. adventnú nedeľu. Pre potreby katolíckej charity sme poslali 476,- eur. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
 • Mikuláš. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy sv. Mikuláša pre deti a kultúrneho programu pre dospelých.
 • Vianočné stromčeky pre kostol. Kto môže darovať stromčeky na vianočnú výzdobu kostola nech sa zahlási v sakristii.
 • Koledovanie Dobrej noviny. Prosíme deti a mládež, ktorí sa chcú zapojiť do koledovania počas vianočných sviatkov, aby sa zapísali v sakristii.
 • Predvianočný deviatnik Sv. rodina hľadá prístrešie. Začíname sa modliť od nedele 15.12. Vo farnosti máme dve skupiny. Kto by chcel privítať obraz a zúčastniť sa na pobožnosti v rámci Trnavy a okolia, v našom kostole bude pobožnosť 19.12. o 17:00 hod. Plagát bude na výveske.
 • Duchovná obnova pre mladých „Ide o Neho“. Spoločenstvo Kráľovské mesto a Spoločenstvo GAM@ pozývajú všetkých mladých vo veku 16-30 rokov na otvorené stretnutie s názvom “Ide o Neho”. Uskutoční sa dnes – v nedeľu 8.12. o 16:30 v Kine Oko (pri Univerzite Cyrila a Metoda). Plagát je na výveske.
 • Deň otvorených dverí na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. Koná sa v piatok 13.12. medzi 8:00 až 12:00 hod. Plagát bude na výveske.
 • Informácie k 1. sv. prijímaniu. Sú  na stránke farnosti: modranka.fara.sk