Najnovšie opatrenia, v rámci bohoslužieb, kvôli ochrane pred ochorením COVID-19,

AKTUALIZUJEME ♦ Podávanie sv. prijímania na ruku aj do úst ♦ Zrušenie dišpenzu ohľadom účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok ♦ Sedenie v  kostole bez obmedzení ♦ Prvoprijímajúce deti bez rúšok na tvári ♦  Stále platí použitie dezinfekcie a nasadenie rúška v kostole

  • Podávanie sv. prijímania od 20. júna

Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Konferencia biskupov Slovenska na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky.

  • Zrušenie dišpenzu ohľadom účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok od 17. júna

Vzhľadom na to, že sa postupne uvoľňujú opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných sv. omšiach a to od 17. júna 2020. Zároveň pripomíname, že zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, a pod.).

  • Sedenie v  kostole od 10. júna bez obmedzení

Lavice v kostole je možné obsadiť bez obmedzení. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa zmenila na iba odporúčanie.

  • Prvoprijímajúce deti od 3. júna nemusia mať na tvári rúška

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol, že deti, ktoré pristúpia k prvému svätému prijímaniu nemusia mať na svojej tvári rúška. Podobná výnimka platí aj pri osobách nevesty a ženícha na svadbe.

  • Stále platí, že pri vstupe do kostola treba použiť dezinfekciu a nasadiť si rúško

Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky. Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali, nepoužívali sa sväteničky.