cross-wallpaper-wide-4DC
Nezaradené

Obrady Veľkej noci 2017

“Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.” Požehnané veľkonočné sviatky všetkým farníkom vyprosujú duchovní otcovia farnosti Modranka Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšími sviatkami kresťanov. Prežívame počas nich najväčšie udalosti našej spásy – umučenie a smrťViac >