Púte

Modranka je starobylým pútnickým miestom. Už v roku 1400 sa spomína kostol zasvätený sv. Márii Magdaléne, ktorý bol postavený neďaleko kráľovskej cesty. Pred hradbami mesta upozorňoval pocestných, že sa patrí vstúpiť na  posvätné miesta Trnavy s pokáním a úprimným, kajúcim srdcom. Na mieste pôvodného kostola, ktorý sa postupne rozpadával, až sa zrútil, z milodarov obce a pútnikov bola v r. 1747 postavená kaplnka sv. Márie Magdalény. V rokoch 2017 – 2018 bola kaplnka komplexne zreštaurovaná z milodarov veriacich a požehnaná trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom dňa 23. marca 2019.

V r. 1629-1632 bola v Modranke postavená kaplnka Božieho hrobu a kalvária. Kaplnka Božieho hrobu bola zakončením krížovej cesty, ktorá viedla z Trnavy  do Modranky. Začínala sa hneď za mestskou bránou v blízkosti kláštora klarisiek. Na ceste z Trnavy do Modranky bolo postupne vybudovaných desať murovaných “štácií”. Posledné štyri “štácie” boli pri kríži a v samotnej kaplnke Božieho hrobu. Mesto Trnava sa prestalo o krížovú cestu starať a tak r. 1823 zanikla. Kaplnka Božieho hrobu bola prerobená na sákristiu a je súčasťou dnešného farského kostola. Na niekdajšiu krížovú cestu do Modranky nás upozorňuje kaplnka Panny Márie, ktorá bola v r. 1861 prebudovaná (nachádza sa v múre ohrady pri dnešnom trnavskom amfiteátri).

Vzhľadom na to, že do Modranky prichádzali mnohí pútnici a kaplnka Božieho hrobu bola rozmerovo malá, z iniciatívy modranského rodáka, kanonika Adama Šalgoviča, bol postavený v r. 1650-1657 chrám zasvätený Najsvätejšej Trojici. Rozmach pútí nabral nový rozmer v r. 1683, kedy sa na orodovanie Panny Márie zázračným spôsobom spustila hustá hmla, ktorá obec  i celú Trnavu zachránila pred tureckým vpádom. Pápež Inocent XII. vyhlásil v r. 1695 Modranku za pútnické miesto.

V roku 2019 sa pútnické miesto Modranka stalo súčasťou medzinárodných európskych pútnických ciest do Santiaga de Compostela v Španielsku – Svätojakubskej cesty. Z príležitosti otvorenia posledného úseku Svätojakubskej cesty na Slovensku medzi Trnavou a Bratislavou, ktorej celá trasa na Slovensku je od Košíc, cez Levoču, Staré Hory, Hronský Beňadik, Nitru, Modranku, Trnavu do Bratislavy, dňa 21. júla 2019, sa dvadsať pútnikov z rozličných krajín zastavilo pri Kaplnke sv. Márie Magdalény a potom navštívilo farský chrám Najsvätejšej Trojice s milostivou sochou Loretánskej Panny Márie.

 

Zdroj: Dr. Gracian Lukáč: Stručný prehľad dejín Modranky a modrančianskeho kostola 1258-1998