Hlavná púť

Hlavná púť  do Modranky sa koná každoročne na druhú májovú nedeľu. Pútnici sem začali vo väčšom počte prichádzať najmä po udalostiach v roku 1683, keď Trnavu a Modranku ohrozovalo turecké vojsko. Bezmocní obyvatelia sa utiekali k Panne Márii. Boli presvedčení, že ich zachránil príhovor Panny Márie.

V kaplnke pútnického chrámu Najsvätejšej Trojice je na oltári umiestnená milostivá socha Loretánskej Panny Márie – Božej Matky držiacej na ľavej ruke sediaceho malého Ježiša. Nad sochou je nápis v slovenskom jazyku “Loretánska Panna Mária v Modranke z čias tureckých vpádov 1683”. Tri páry anjelov umiestnených nad sochou pridržiavajú kartušu s latinským nápisom, v preklade “Božia rodička, vysloboď nás od moru, hladu, ohňa a vojny.”

Modlitby vďačných pútnikov aj dnes smerujú k Panne Márii, ktorá ich predkladá Bohu. Z Trnavy prichádzajú veriaci na hlavnú púť v procesií od Baziliky sv. Mikuláša.

2, ..naša procesia do Modranky sa pohla Modranka,_Madona_s_dieťatom[1] 9, ..pútnický kostol Najsv. Trojice v Modranke

12, ..pútnici pred kostolom 13, ..slávnostná sv. omša sa začína

Zdroj: František Turanský a kol.: Najkrajšie pútnické trasy, DAJAMA 2015; Foto: František Turanský