Erb farnosti

Členenie erbu: V modrom štíte strieborná, zlatou, rubínmi a perlami zdobenou korunou prepásaná ľalia. Z čierneho kňazského klobúka nad štítom splývajú na obe strany čierne šnúry, každá ukončená jedným uzlom.

Vysvetlenie erbu: Erb je heraldicky štylizovaným vyjadrením patrocínia Najsvätejšej Trojice v Modranke a zároveň pripomína hlavný oltárny obraz korunovácie Panny Márie Najsvätejšou Trojicou. Modrá farba štítového poľa  je hovoriacim symbolom, vyjadrujúcim pomenovanie obce Modranka. Čierny kňazský klobúk so šnúrami s jedným uzlom predstavuje heraldické odlíšenie erbu farnosti v systéme erbových znamení, používaných v štruktúre Rímskokatolíckej cirkvi.

Použitie erbu: Farnosť Najsvätejšej Trojice v Modranke môže erb používať vo svojej farskej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku hnuteľného aj nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.

Konštituovanie erbu: Farnosť Najsvätejšej Trojice v Modranke má svoj erb riadne konštituovaný a riadne zapísaný v Heraldickom registri SR. Erbová listina je  daná v Bratislave rukami pána Dr. L. Vrteľa, štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, dňa 14. júna 2003.

(Spracované podľa erbovej listiny farnosti Najsvätejšej Trojice v Modranke)

Erb farnosti (1)