Prevencia pred ochorením

 

Ako sa koronavírus prenáša?

 • Šíri sa prostredníctvom kvapôčok, ktoré chorý uvoľňuje do prostredia kašľom, kýchaním alebo len rozprávaním.
 • Koronavírus dokáže prežívať aj mimo ľudského tela tým, že kvapôčky dopadajú na okolité predmety.
 • Koronavírus je nákazlivý, ale ľudia bez iných vážnejších zdravotných ťažkostí ho prekonajú ľahko (asi v 80 %).
 • Príznaky ochorenia sa závažnosťou dajú prirovnať k prechladnutiu alebo chrípke.
 • U starších ľudí môže mať  ťažký priebeh, zvlášť keď sa k tomu pridajú ďalšie závažnejšie ochorenia.
 • Buďme preto obozretní, no nedajme sa ovládnuť strachom.  Zachovávajme preventívne opatrenia.
 • Prísne hygienické opatrenia sú z dôvodu, aby sa zabránilo rýchlemu šíreniu ochorenia, ktoré by nemusel kapacitne zvládnuť zdravotný systém.

 

Prevencia

 • Najúčinnejšou prevenciou pred koronavírusom  je častá a dôsledná hygiena rúk. Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. (Pomodlime sa pritom 1x Otče náš a 1x Zdravas Mária za uzdravenie chorých a zastavenie pandémie koronavírusu.) Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Nosenie rúška na prekrytie horných dýchacích ciest. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, na základe ktorého všetci občania majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
 • Z domu vychádzajte len keď je to nutné. Vyhýbajte sa ľudnatým miestam, podľa možnosti dodržiavajte od ľudí vzdialenosť približne dva metre.
 • Dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, ktorých sa dotýkate vy a iní ľudia, ako sú napríklad obrazovky smart zariadení, kľučky.
 •  Snažte sa podporovať svoju obranyschopnosť zvýšeným prísunom ovocia a zeleniny, ako aj dostatkom pohybu. Nepite alkohol a nefajčite. Snažte sa napriek stiesneným podmienkam cvičiť a ostať aktívni.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
 • Lieky na chronické ochorenia si od svojho ošetrujúceho lekára vyžiadajte telefonicky a vďaka elektronickej službe eRecept si ich budete môcť vybrať v ktorejkoľvek lekárni.
 • Utiekajme sa  v modlitbe k Bohu, naša viera v Boha je pre nás najväčšou istotou.

 

Čo robiť, ak by sa u vás vyskytli príznaky nákazy?

 • Hlavnými príznakmi ochorenia sú horúčka, suchý kašeľ a dýchavičnosť.
 • V prípade, že máte dôvodné podozrenie, že ste sa mohli infikovať koronavírusom, kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára alebo pracovníka na linke príslušného regionálneho úradu zdravotníctva (Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave: 0905 903 053). Informujte ich o príznakoch, povedzte kam ste cestovali za posledné dva týždne, alebo či ste boli v kontakte s chorými alebo ľuďmi, ktorí navštívili rizikové krajiny.
 • Odborník vám odporučí, ako postupovať ďalej. Či je vhodná domáca karanténa, alebo vás presunú na príslušné infekčné oddelenie. Rozhodnú aj o tom, či a ako budete testovaní na ochorenie Covid-19.
 • Množstvo nakazených nebude potrebovať žiadnu pomoc zdravotníkov a ochorenie bez ťažkostí prekonajú v domácom liečení.
 • Ak sa váš zdravotný stav prudko zhorší, zavolajte záchranku a okamžite im povedzte o svojom podozrení na prítomnosť koronavírusu, aby sa zdravotníci mohli pripraviť na bezpečný prevoz, ktorý nespôsobí riziko nákazy zdravotníckeho personálu a iných pacientov.