Pamiatky farnosti

IMG_9473Kostol Najsvätejšej Trojice 

Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v r. 1650 až 1657 podľa vzoru trnavského univerzitného kostola na podnet a na finančné náklady modrančianskeho rodáka – ostrihomského kanonika Adama Šalgoviča. Ide o jednoloďový dvojvežový kostol postavený v barokovom slohu. Kostol konsekroval na slávnosť Najsvätejšej Trojice ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay za prítomnosti veľkého počtu kňazov a veriacich z Modranky  a okolia.

 

 

Modranka,_Madona_s_dieťatom[1]Milostivá socha Loretánskej Panny Márie 

Súčasná milostivá socha Loretánskej Panny Márie pochádza z r. 1689. Nahradila pôvodnú milostivú sochu, ktorú dal zhotoviť pri návšteve Loreta barón Rudolf Strozing v r. 1654. V roku 1683, na orodovanie Panny Márie Loretánskej, sa zázračným spôsobom spustila hustá hmla, ktorá Modranku a celú Trnavu zachránila pred tureckým vpádom. V tom istom roku však Tökölyovské vojská vyrabovali obec, znesvätili kostol a z Modranky ukradli milostivú sochu.

Novú milostivú sochu Loretánskej Panny Márie dala vyhotoviť z dreva Eva Alvinczyová.

V r. 1784 dal panovník Jozef II. príkaz na odstránenie votívnych obrazov a sôch a zakázal púte. Milostivú sochu Loretánskej Panny Márie uchovával doma občan Srnenský a neskôr ju odovzdal kanonikovi Görgeymu v Trnave. V r. 1797, po smrti Jozefa II., dal kanonik Görgey sošku zreštaurovať a vrátiť na pôvodné miesto do kostola. V r. 1805 – 1808, počas napoleonských vojen, bol v kostole uskladnený pušný prach a milostivá socha sa ocitla v Trnave. V r. 1808, po obnove a vymaľovaní kostola sa socha opäť vrátila do kostola a obnovili sa púte.

 

 

 

P1020491Kaplnka sv. Márie Magdalény

Z milodarov obce a pútnikov bola v r. 1747 postavená kaplnka sv. Márie Magdalény. Stojí na mieste pôvodného farského kostolíka sv. Márie Magdalény z r. 1400, ktorý bol počas reformácie viac krát vyrabovaný a poškodený. Kostolík bol postavený na vlhkom mieste, jeho murivo sa narušilo, až sa v r. 1694 zrútil.

V minulosti sa v kaplnke na sviatky patrónky, 22. júla,  slávili sv. omše. Veriaci sem prichádzali na slávnostnú sv. omšu  procesiou z farského kostola. Neďaleko kaplnky bol aj prameň. V rokoch 2017- 2018 bola kaplnka zreštaurovaná a bol upravený jej areál. Dňa 23. marca 2019 zreštaurovanú kaplnku posvätil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Podľa Dr. Gracian Lukáč: Stručný prehľad dejín Modranky a modrančianskeho kostola 1258-1998 a Dr. Hadrián Radváni: História Modranky (časopis Rodinné spoločenstvo 5/2003, str. 16-17) spracoval o. Ján Hallon. Foto: František Turanský a Ján Hallon