Oprava kaplnky sv. Márie Magdalény

Kaplnka sv. Márie Magdalény v Modranke bola postavená v r. 1747 z milodarov obce a pútnikov. Stojí na mieste pôvodného farského kostolíka sv. Márie Magdalény z r. 1400. Počas reformácie, v r. 1604 až 1609, bol kostolík  viac krát vyrabovaný a poškodený. Keďže bol postavený na vlhkom mieste, jeho murivo sa narušilo, až sa v r. 1694 zrútil. V tom čase veriaci už využívali na bohoslužby kostol Najsvätejšej Trojice postavený v r. 1650 až 1657.

V minulosti sa v kaplnke na sviatky patrónky, 22. júla,  slávili sv. omše. Veriaci sem prichádzali na slávnostnú sv. omšu  procesiou z farského kostola. Neďaleko kaplnky bol aj prameň.

 

Posledné opravy kaplnky

V r. 1968 bola opravená strecha, v r. 1985 boli opravené omietky a sokle, v r. 1986 bola kaplnka vymaľovaná znútra (Pavol Stacho) a zvonka (Félix Zvolenský). V r. 1993 z kaplnky odcudzili obraz sv. Márie Magdalény, v r. 1995 namaľoval nový obraz modrančiansky rodák Pavol Stacho (v súčasnosti je umiestnený vo farskom kostole).

 

Reštaurovanie kaplnky v r. 2016-2017

Členovia farskej rady na svojom stretnutí dňa 11. apríla 2016 podporili reštaurovanie kaplnky. Následne, z Arcibiskupského úradu v Trnave, sme dostali povolenie na reštaurovanie kaplnky a tiež na konanie pravidelných zbierok raz za mesiac.

Bude potrebné vykonať nasledovné práce:

  • odviesť vodu z dažďových zvodov zo strechy ďalej od budovy kaplnky,
  • vybúrať betónový okapový chodník a nahradiť ho kameňom,
  • prekontrolovať stav krovu, vymeniť strešnú krytinu a vymeniť odkvapové žľaby a zvody,
  • v exteriér i interiéri obiť poškodenú omietku a nahradiť ju novou omietkou a vymaľovať,
  • vstupné dvere, mrežu a prístrešok očistiť a natrieť,
  • doriešiť prístupovú cestu ku kaplnke.

V súčasnosti pripravujeme projekt na reštaurovanie kaplnky, na základe ktorého budeme postupovať pri reštaurovaní. Niektoré práce sa pokúsime vykonať svojpomocne, na niektoré budeme musieť vybrať stavebnú firmu. Stavebné práce začneme na jar 2017.

Sv. Mária Magdaléna, oroduj za nás!

Spracoval o. Ján Hallon