Požehnané Vianoce a celý rok 2019

Radosť z narodenia nášho Pána Ježiša Krista a ochrana Bohorodičky Panny Márie, nech Vás sprevádza v celom roku 2019. To Vám v modlitbe vyprosujú a žehnajú Vám duchovní otcovia farnosti