Pôstne obdobie

Pôstne obdobie je duchovnou prípravou na Veľkú noc. Toto obdobie sa začína Popolcovou stredou a trvá 40 dní.

Na Popolcovú stredu veriaci prijímajú pri sv. omši popolec na znak kajúcnosti. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.  Prísny pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť a dvakrát menej. Týka sa veriacich od 18. do 60. roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu znamená úplné vylúčenie mäsa. Zaväzuje všetkých, ktorí dosiahli 14. rok života. Cirkev povzbudzuje rodičov, aby viedli svoje deti k zdržiavaniu sa mäsitého pokrmu už v skoršom veku.

Cirkev nás slovami Svätého písma vyzýva na pokánie, aby sme uznali svoju hriešnosť a snažili sa o zmenu života: “Kajajte sa a verte evanjeliu.” (Mk 1, 15) Božie slovo čítané na Popolcovú stredu              (Mt 6, 1-6. 16-18) nás usmerňuje, ako máme prežívať pôstny čas: 1. venovať viac času modlitbe, 2. dávať almužnu – konať dobré skutky, 3. postiť sa.

Počas tohto obdobia sa veriaci zúčastňujú na pobožnosti krížovej cesty (v našej farnosti bude bývať v piatok o 18:00 spolu so sv. omšou a v nedeľu o 14:30 hod.) a pripravujú sa na veľkonočnú svätú spoveď (v našej farnosti bude v sobotu 13. apríla odpoludnia v čase od 14:00 do 17:00 hod.).

Pôstne obdobie vrcholí Veľkým týždňom, v ktorom slávime utrpenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.