Duchovná obnova v Modranke

V dňoch  17. januára (piatok) a 18. januára (sobota) 2020 sa uskutoční v našom kostole duchovná obnova zameraná na modlitbu svätého ruženca a ružencové bratstvá. Duchovnú obnovu bude viesť dominikán P. Bruno Donoval OP, spolupracovník promótora pre ruženec. Je určená pre každého záujemca a zvlášť pre členov ružencových bratstiev. Program obnovy je nasledovný:

PIATOK 

16:50   modlitba sv. ruženca

17:30   sv. omša + homília na tému: Chceme ho obnoviť v našej farskej rodine?

18:15   adorácia spojená s meditáciou

SOBOTA

08:20   modlitba sv. ruženca

09:00   sv. omša

10:00   príhovor na tému: Čo je ružencové bratstvo a aké má formy?

Budú k dispozícii formačné materiály pre ružencové bratstvá (knihy a brožúrky).