Vianoce vo farnosti Trnava – Modranka

Vo vianočnom období slávi Cirkev pamiatku Narodenia Pána a jeho prvých zjavení. Toto obdobie trvá od slávnosti Narodenia Pána až do nedele Krstu Krista Pána.

  • Program sv. omší:

25. 12. Slávnosť Narodenia Pána – 00:00 polnočná sv. omša obetovaná za všetkých dobrodincov, 07:30 pastierska sv. omša obetovaná  za našich chorých, 10:30 sv. omša vo dne obetovaná za celú farnosť

26.12. Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka – sv. omše 07:30 a 10:30

27.12. Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sv. omša 07:30 a 17:30 (pri večernej sv. omši požehnanie vína)

28.12. Sviatok Neviniatok, mučeníkov – sv. omša 07:30

29.12.  Nedeľa  Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 07:30 a 10:30

31.12.2019  Sv. Silvestra I., pápeža – 16:00 sv. omša za farnosť na poďakovanie za dobrodenia počas roku 2019

01.01.2020 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – sv. omše 07:30 a 10:30

06.01. Zjavenie Pána – sv. omše 07:30 a 10:30

12.01. Nedeľa Krstu Krista Pána – sv. omše 07:30 a 10:30 – koniec vianočného obdobia

  • Účinkovanie zborov:

22.12. o 18:00 – Vianočný koncert v podaní dychovky Modrančanka

25.12. na polnočnej sv. omši – chrámový zbor Trinitas s orchestrom

26.12. na sv. omši o 10:30 – mládežnícky zbor Diamant. Odpoludnia o 17:00 hod. vianočný koncert s programom pre deti.

  • Koledovanie Dobrej noviny:                                                                                               

Kto chce privítať koledníkov Dobrej noviny, nech nahlási svoj kontakt  do zoznamu na stolíku v zadnej časti  kostola. Koledovať budú deti a mládež:

27.12. piatok od 13:00 hod.

28.12. sobota od 13:00 hod.