Obrady Veľkej noci 2019

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšími sviatkami kresťanov. Prežívame počas nich najväčšie udalosti našej spásy – umučenie a smrť Božieho Syn Ježiša Krista a jeho slávne zmŕtvychvstanie.

Harmonogram slávenia obradov Veľkej noci v našej farnosti je nasledovný:

Deň Čas obradov Poznámka
Zelený štvrtok 18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Veľký piatok 15:00 14:15 krížová cesta, 15:00 Obrady utrpenia a smrti Pána, do 20:00 adorácia pri Božom hrobe, 20:00 Lamentácie
Biela sobota 19:45 Od 8:00 do 19:45 adorácia pri Božom hrobe, 19:45 Obrady veľkonočnej vigílie s eucharistickou procesiou
Veľkonočná nedeľa 7:30 požehnanie veľkonočných pokrmov
10:30

Pri sv. omši na veľkonočnú nedeľu o 10:30 hod. účinkuje mládežnícky zbor DIAMANT.

“Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.”

Požehnané veľkonočné sviatky všetkým farníkom vyprosujú

duchovní otcovia farnosti Modranka