Hlavná púť do Modranky sa uskutoční v nedeľu 12. mája

Púť k Loretánskej Panne Márii sa v tomto roku uskutoční v zaužívanom čase, na druhú májovú  nedeľu, 12. mája. Tematicky je púť zameraná na kňazstvo. Sú na to dva dôvody. Po prvé sa prelína s Nedeľou Dobrého pastiera, kedy sa celá Cirkev modlí za kňazov a nové kňazské povolania. Druhý dôvod je 100. výročie nedožitých narodenín dlhoročného modrančianskeho farára P. Kamila Chovana OFM, ktoré pripadá na 10. mája.

Program púte:

7:30 hod.             svätá omša –  celebruje ThDr. Alojz Lackovič, PhD.

8:30 až 10:30     svätá spoveď

9:45 hod.             svätý ruženec

10:30 hod.           pontifikálna svätá omša – celebruje J.E. Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup

!!! Pešia púť odchádza z Trnavy do Modranky o 9:00 hod. od Baziliky sv. Mikuláša!!!

 

Program duchovnej obnovy:

štvrtok 9. mája

08:00 – 20:00 adorácia rodín pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou v kostole

18:00 hod.      svätá omša      P.Martin Gajarský OSPPE, komunita Šaštín-Stráže 

téma: Panna Mária a kňazské povolania

spev: folklóristi z Modranky

piatok 10. mája

18:00 hod.    svätá omša     ThLic. Peter Šimko, riaditeľ ABÚ / ThDr. Alojz Lackovič, PhD., dekan

téma: Panna Mária v živote kňaza (100. výročie nedožitých narodenín P. Kamila Chovana OFM)

spev: Chrámový zbor Trinitas

 sobota 11. mája

18:00 hod.    svätá omša     PaedDr. Ján Vido, PhD., assessor, arcidiecézny ekonóm

téma: Panna Mária – matka kňazov

spev: Mládežnícky zbor Diamant

 

V roku 2019 slávime 336 výročie záchrany Modranky a celej Trnavy pred Turkami na príhovor Loretánskej Panny Márie. Príďme sa poďakovať a prosiť o ďalšiu ochranu!