Trnava – Modranka súčasťou Svätojakubskej cesty

Z príležitosti otvorenia posledného úseku Svätojakubskej cesty na Slovensku medzi Trnavou a Bratislavou, ktorej celá trasa na Slovensku je od Košíc, cez Levoču, Donovaly, Hronský Beňadik, Nitru, Trnavu do Bratislavy a napája sa na európsku pútnickú cestu do Santiaga de Compostela, sa koná 13-dňová púť z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Pre Modranku je to významná udalosť, keďže v histórii vôbec po prvý krát,  prešli a zastavili sa účastínci púte po Svätojakubskej ceste v našej farnosti. Bolo to v nedeľu dňa 21. júla v odpoludňajších hodinách. Najprv sa zastavili pri Kaplnke sv. Márie Magdalény a potom navštívili farský chrám Najsvätejšej Trojice, v ktorom je uložená milostivá socha Loretánskej Panny Márie. Dvadsať pútnikov  z rozličných krajín, sa pomodlilo v kostole a potom prijali pozvanie farníkov na malé pohostenie. Takto posilnení a s Božím požehnaním od kňazov farnosti pokračovali v púti smerom na Trnavu.

Modranka sa tak môže stať trvalou súčasťou medzinárodných európskych pútnických ciest do Santiaga de Compostela.