Trnavská novéna 2019

Od stredy 13.11. sa začína v Bazilike sv. Mikuláša tradičná Trnavská novéna. Hlavná sv. omša bude každý deň večer o 18:00 hod. Okrem toho sv. omša s procesiou s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie bude na budúcu nedeľu 17.11. o 9:30 hod. pri ktorej bude hlavným celebrantom kardinál Raymond Burke z Vatikánu. Tiež pripomíname, že v piatok 15.11. budú mať pri sv. omšiach službu veriaci z Modranky.

Program Trnavskej novény:
12. 11. Utorok; 17.00; sv. omša pre rodiny s deťmi v predvečer novény
Téma:  Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými
Kazateľ: vdp. PaedDr. Marián Bér, TV Lux, Bratislava
13.11. Streda; 18.00
Téma:   Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách
Kazateľ: J.E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup, Bratislava
14.11. Štvrtok; 18.00
Téma:   Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti
Kazateľ: vdp. ThLic. Ing. Jozef Bartkovjak, Rádio Vatikán
15.11. Piatok; 18.00
Téma:  Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve
Kazateľ: vdp. prof. Ing. Peter Dubovský Th.D. SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme
16.11. Sobota; 18.00
Téma:  Podstatné znaky manželského spoločenstva
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
17.11.  Nedeľa, 9.30: sv. omša s procesiou
Téma: Spiritualita spoločenstva v pastoračných víziách posledných pápežov
Hl. celebrant a kazateľ: J. Em. Kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán
17.11.  Nedeľa, 18.00
Téma:  Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Jozef Garaj CM, Bratislava
18.11.  Pondelok; 18.00
Téma: Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených
Kazateľ: vdp. prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. SJ, Teologická fakulta TU, Bratislava
19.11. Utorok, 18.00. Slávnosť posviacky Baziliky sv. Mikuláša.
Téma: Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie (Gal  5, 22-24)
Kazateľ: J. E. Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup
20.11.  Streda; 18.00
Téma: Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi  (Jn 17, 21)
Kazateľ: vdp. Mons. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., Teologická fakulta  KU,  Košice
21.11.  Štvrtok, 18.00. Obetovanie Panny Márie.
Téma:  Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou Matkou Máriou (Sk 1, 14)
Hl. celebrant a kazateľ: J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, Trnava