Online vysielanie sv. omší z farského kostola v Modranke a prihlasovanie sa na modlitebné bdenie

Pripravujeme pre vás možnosť online sledovania svätých omší z nášho farského kostola. Nedeľná sv. omša bude bývať o 9:00 hod. a môžete ju sledovať na tomto linku: https://www.facebook.com/modranka.fara/. Preto, prosím, sledujte túto stránku najbližšie dni a informujte aj ostatných farníkov, ktorí nás ešte nesledujú.

Počas 5. pôstneho týždňa bude online vysielanie sv. omší nasledovné:

  • streda 01.  apríla o 17:30 hod.,
  • piatok 03. apríla na začiatok modlitebného bdenia o 7:30 hod.
  • sobota 04. apríla na záver modlitebného bdenia o 7:30 hod.
  • nedeľa 05. apríla o 9:00 hod. (Kvetná nedeľa)

 

Modlitebné bdenie

Každý týždeň z piatka na sobotu organizujeme v našej farnosti modlitebné bdenie, ktorým chceme doprevádzať pôst odporúčaný našimi otcami biskupmi za odvrátenie šírenia nového koronavírusu. 

Záujemcovia sa môžu zapísať do tabuľky, ktorá je pripravená na spoločné zdieľanie (stačí kliknúť na  link a zapísať svoje meno na voľnú hodinu): https://docs.google.com/spreadsheets/d/19X4-dAwQSPRhImCca5m56XV6nyFFD_oKj3zavX9uCWo/edit#gid=0

Modlitebné bdenie si každý vykoná doma sám, alebo spoločne s rodinou. K tejto téme venujeme samostatný článok Na piatok pripravujeme modlitebné bdenie …