Aktuálne…

Fázy otvárania prevádzok – bohoslužby sú v 2 fáze

V pondelok 20. apríla Vláda SR republiky zverejnila štyri fázy postupného otvárania prevádzok. Začiatok prvej fázy bol stanovený na stredu 22. apríla, ostatné pevný termín nemajú. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

  • Podľa návrhu Vlády SR obnovenie verejných bohoslužieb, za určených podmienok, môže byť už od stredy 6. mája.  Treba však počkať, aký bude mať vývoj ochorenia na koronavírus a aké budú určené hygienické podmienky.

 

K Veľkej noci vychádza informačník farnosti Modranaka “Farský list”

Cez farskú internetovú stránku sa snažíme sprostredkovať aktuálne informácie i duchovnú formáciu, ale zvlášť starší ľudia nemajú internet. Preto, milí farníci, chceme byť blízko pri Vás aj prostredníctvom veľkonočného vydania Farského listu. Pred Veľkou nocou ho dobrovoľníci vložia do každej poštovej schránky v Modranke.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva SR upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
1. vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško),
2. pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
3. zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
4. počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 osoba na  25m2,

5. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Pôstne duchovné cvičenia v Rádiu Lumen

30.03.2020 ♦ V stredu 1. apríla o 20:00 hod. začínajú 13. duchovné cvičenia vysielané v Rádiu Lumen.
Exercície bude viesť Prof. František Trstenský, profesor biblistiky v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule.
20,00 – eucharistická adorácia z rádiovej kaplnky sv. Michala archanjela
21,00 – úvahy na tému DC
22,00 – kontakt s poslucháčmi

 Na stránke www.modranka.fara.sk je nová ikonka s názvom KORONAVÍRUS

27.03.2020 ♦ Kvôli lepšej informovanosti a duchovnej formácií sme na našej farskej stránke vytvorili ikonku: KORONAVÍRUS. Po kliknutí na ikonku KORONAVÍRUS je možnosť otvoriť nasledujúce ikonky: Oficiálne dokumenty Cirkvi, Prevencia, Povzbudenia, Homílie, Katechézy, Poučné materiály, Ako ďalej? Budeme vďační za všetky podnety zo strany farníkov.

 

Nákup pre ľudí v núdzi  (osamelí seniori, ľudia v karanténe, osamelí rodičia, zdravotne znevýhodnení)

27.03.2020 ♦  Otcovia Františkáni z Trnavy zaviedli službu Nákup pre ľudí v núdzi. So zachovaním prísnych hygienických opatrení, nákup láskavo zložia až pri dverách záujemcov. Táto služba je úplne zadarmo, samozrejme okrem finančných nákladov za samotný nákup. Nakúpia potraviny, lieky a hygienické potreby. Nákupný formulár Trnava – https://forms.gle/L32wNynYbeJmzyNr8

Telefonický kontakt – brat Filip 0910 640 842 (koordinátor projektu). Do služby sa zapojili aj dobrovoľníci z Modranky, kontakt: Martina Šarvaicová 0944 404 275 (členka VMČ Modranka). Veriaci z Modranky informáciu o tejto službe dávali aj do poštových schránok.

Touto cestou všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za túto službu pre svojich blížnych a sprevádzame ich svojimi modlitbami!

 

Adoptujte si duše umierajúcich, ktorí zomierajú úplne sami v strachu a opustení   

26.03.2020 ♦ Katolícky kňaz, inšpirovaný správami, že v dôsledku vážnych karanténnych obmedzení ľudia, ktorí podľahnú koronavírusu v Taliansku, zomierajú oddelene od rodiny a priateľov, vyzval veriacich, aby sa každodenne „duchovne umiestňovali vedľa jedného z trpiacich nešťastných mužov a žien, ktorí zomierajú sami v nemocniciach po celom svete kvôli tomuto vírusu.

Rodiny umierajúcich sa nemôžu rozlúčiť, držať za ruky svojich blízkych alebo sa s nimi modliť, pretože každý je v karanténe. A tak tisíce umierajú sami – úplne sami a v posledných hodinách sa boja. Viac ako 6 000 v Taliansku a doposiaľ viac ako 10 000 na celom svete.

Dojímavý návrh, ktorý priniesol o. Philip Kemmy, kňaz v Írsku, hovorí o tom, aby sme sa každý deň zaväzovali modliť sa Korunku Božieho milosrdenstva s veľmi špecifickým úmyslom.

Fr. Kemmy vysvetlil:

Večer som čítal správu na webovej stránke SkyNews, ktorá s citátom od lekára v nemocnici v Taliansku mala nadpis: „Každý zomrie sám.“ Bola to veľmi neodbytná a tragicky smutná správa, v ktorej sa opisuje, ako sa tí, ktorí trpia a pomaly umierajú pre Covid19, musia izolovať, pretože sa stretávajú so svojim životným koncom bez pohodlia a útechy svojich príbuzných a blízkych. Zdravotnícky personál robí, čo môže, ale je ochromený úlohou, ktorá im leží na pleciach. Keď som čítal tento nadpis, okamžite som mal vnuknutie, aby som začal tento malý projekt.

Inšpirovaný kňaz scénou v Denníku sv. Faustíny, kde ju Pán duchovne preniesol, aby sa modlila Korunku Božieho milosrdenstva pri posteli umierajúceho muža, ktorého nepoznala povzbudzuje… „Rád by som navrhol, aby sme sa zaviazali modliť každý deň za Božie milosrdenstvo, aby sme sa duchovne postavili vedľa jedného z biednych, nešťastných mužov a žien, ktorí zomierajú sami v nemocniciach po celom svete kvôli tomuto vírusu, z ktorých niektorí možno nie sú duchovne dobre pripravení pre ich pozemský koniec. Keby sme sa Korunku modlili ako rodiny, potom by bolo niekoľko umierajúcich osôb duchovne adoptovaných jednou modlitbou Korunky.“

Keď sa modlíme za umierajúcich Korunku, prosíme Ježiša, aby ich v konečných hodinách obklopil svojou milosrdnou láskou a poskytol im potrebnú nádej z jeho útechy pred tým, ako opustia svoj život. Bol by to skvelý akt milosrdenstva a lásky k tým, ktorí sa stali obeťami tohto vírusu a ktorí sa blížia ku koncu. Zvážte účasť na tomto projekte. Nie je potrebné sa k ničomu prihlásiť. Je to jednoduché hnutie, ktoré, prosím o to Boha, prinesie ohromné ​​ovocie pre duše, za ktoré sa modlíme. Ocenil by som, keby ste to odovzdali ostatným, o ktorých viete, že by mohli byť ochotní prijať toto duchovné dielo milosrdenstva. V posledných týždňoch pôstu by bolo dobré zapojiť sa do tejto modlitby.

Fr. Kemmy pripomenul Božie slová sv. Faustíne:

Dušu, ktorá sa bude modliť túto Korunku v hodinu smrti obhajujem, ako svoju vlastnú, a keď sa ju iní modlia za umierajúcu osobu, odpustenie je rovnaké. Keď sa táto Korunka modlí vedľa postele umierajúcej osoby, zmierňuje sa Boží hnev. Nepremožiteľné milosrdenstvo obklopuje dušu a samotné hĺbky môjho nežného milosrdenstva sú pohnuté zármutkom nad bolesťou a obetou môjho Syna.

Ježiš hovorí sv. Faustíne: Keď sa modlí Korunka pri umierajúcom, budem stáť medzi svojím Otcom a umierajúcou osobou, nie ako spravodlivý sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ. 

Z Denníčka sv. Faustíny: Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. „Kňazi“ – povedal Ježiš – „ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva“ (687). Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s  vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.

Zdroj: Lifesitenews, Obrázok: Tamtiež

 

Vysielanie sv. omší  cez internet na stránke farnosti Trnava – Modranka: www.modranka.fara.sk

22.03.2020 ♦ Sv. omše, bez účasti veriacich, prenášané cez internet z farského kostola v Trnave – Modranke. Pozri článok Online vysielanie   sv. omší z kostola v Modranke.

 

Pápež vyzval k modlitbe na stredu 25. 3. a v piatok 27. 3. udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi

22.03.2020 ♦ Počas nedeľnej modlitby Anjel Pána sa Svätý Otec František prihovoril všetkým kresťanom: „Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu vzývaním Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán. Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov.

S tým istým úmyslom budem v najbližší piatok 27. marca o 18. hodine predsedať modlitbovému momentu (vysielanie v priamom prenose na rtvs 1 od 18:00 do 19:00 hod.) v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky. Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní. Našu blízkosť lekárom, zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro.”

 

Každodenné eucharistické požehnanie trnavským arcibiskupom

21.03.2020 ♦ Od soboty 21. marca udeľuje každý deň o polnoci, z okna svojej pracovne, požehnanie so Sviatosťou oltárnou trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch s úmyslom za odvrátenie pandémie koronavírusu.

 

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do 31. marca 2020 

20.03.2020 ♦ Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19, verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do 31. marca 2020 . Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Pôvodne sa uvažovalo o zrušení verejných bohoslužieb do 23. marca.

 

Živé vysielanie z Kaplnky Trnavskej Panny Márie

19.03.2020 ♦ Z Kaplnky Trnavskej Panny Márie je každý deň vysielanie naživo, kde je možnosť pomodliť sa  modlitbu Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, … Okrem toho je v kaplnke duchovný program: v pracovných dňoch od 15:00 do 19:00 hod., v sobotu od 09:00 do 13:00 a v nedeľu medzi 08:00 až 12:00 a 15:00 až 19:00 hod. Vysielanie je možné nájsť cez  internetovú stránku Trnavskej arcidiecézy  www.abu.sk