Obnovenie verejných bohoslužieb bude od 6. mája, zatiaľ však s obmedzeniami. Usmernenie k obnove bohoslužieb. Trojdnie a ďakovná sv. omša k Loretánskej Panne Márii bude 10. mája o 10:30 hod. vysielaná z kostola aj cez internet.

AKTUALIZOVANÉ 5. MÁJA 2020 ♦ Predseda Vlády SR, po konzultáciách s KBS a odborníkmi z hygieny, oznámil na brífingu 4. mája opätovnú možnosť sláviť na Slovensku verejné bohoslužby, aj keď zatiaľ s obmedzeniami. Máme z toho veľkú radosť a chceme ďakovať aj pri sv. omšiach Pánu Bohu a Božej Matke za ich pomoc a ochranu počas pandémie ochorenia Covid-19.

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb, i keď s obmedzeniami, bude od stredy 6. mája 2020. KBS prosí kňazov i veriacich, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré budú vydané v utorok alebo stredu a aby sa ich snažili zodpovedne uviesť do praxe. (Celý text je možné nájsť na stránke www.modranka.fara.sk, ikonka KORONAVÍRUS – OFICIÁLNE DOKUMENTY)

Na základe brífingu predsedu Vlády SR zo 4. mája 2020, usmernení KBS a Opatrení ÚVZ SR zo dňa 5. mája 2020, môžeme aplikovať na náš kostol nasledovné:

 • Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zatiaľ zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná. Preto budú pokračovať vysielania bohoslužieb aj prostredníctvom médií.
 • Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Z toho dôvodu vyčleníme v našej farnosti jednu nedeľnú sv. omšu so začiatkom o 07:30 hod. pre veriacich nad 65 rokov a osoby v rizikových skupinách.  Samozrejme, seniori môžu využiť možnosť ísť na sv. omšu aj v inom čase. Taktiež rozšírime počet nedeľných sv. omší na štyri: 07:30, 09:00, 10:30 a večerná sv. omša.
 • Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel. Prosíme, aby sa rešpektovali usmernenia služby v kostole a pred kostolom.
 • V danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov a je potrebné dodržať zásadu obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Členovia spoločnej domácnosti nemusia zachovať dvojmetrový odstup. Lavice a stoličky, ktoré treba nechať voľné  budú vyznačené (vyradené). Takto sa do nášho kostola na jednu sv. omšu zmestí približne 70 veriacich.
 • Pri naplnení kapacity kostola bude možnosť využiť  priestor pred kostolom, kde je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy. Priestor pred kostolom máme ozvučený.
 • Tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti).
 • Z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Je odporúčanie, aby sme v kostole  zabezpečili vetranie, pravidelne sa dezinfikovali kľučky, kontaktné plochy a predmety.
 • Sväté omše nech majú kratšie trvanie. Ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi uprednostniť recitovanú formu pred spevmi.
 • Znak pokoja vynechávame. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
 • Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • Pri vstupe do kostola bude pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prípadne veriaci môžu mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. Pri vstupe do kostola je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou).
 • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie môže rozdávať do rúk. Kto by z vážneho dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy – pravdepodobne budeme rozdávať sv. prijímanie priamo na miestach v laviciach. Pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.
 • Pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
 • Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

Najbližšie sväté omše z nášho kostola vysielané cez internet

 • v nedeľu 3. mája o 09:00 hod.
 • vo štvrtok 7. mája o 18:00 hod. (1. deň trojdnia – celebrant a kazateľ: vdp. Jozef Kaman, pán farár z Hrnčiaroviec)
 • v piatok 8. mája o 18:00 hod. (2. deň trojdnia – celebrant a kazateľ: vdp. Jozef Lehocký, pán farár zo Zelenča)
 • v sobotu 9. mája o 18:00 hod. (3. deň trojdnia – celebrant a kazateľ: vdp. Jozef Jurina, pán farár z Opoja)
 • v nedeľu 10. mája o 10:30 hod. (Ďakovná sv. omša k Loretánskej Panne Márii)

Vysielanie sv. omší si možno nájsť kliknutím na nasledovný link: https://www.facebook.com/modranka.fara/.

 

Jednotlivé fázy otvárania prevádzok v čase ochorenia COVID-19: